Askovhus

Askovhus, som tilbyder behandling af spiseforstyrrelser, psykosociale vanskeligheder og/eller selvskadende adfærd, er den anden af Askovhus’ afdelinger, som har fået renoveret og stylet lokalerne. Afdelingen sammensætter individuelle behandlingsforløb med udvikling og træning af færdigheder med den målsætning at brugerne hen ad vejen kan magte et selvstændigt hverdagsliv. Askovhus driver et dagtilbud, botilbud og ambulant terapi.

“For os brugere er der nogle følelser, som kan være svære, så derfor er det meget vigtigt, at der er god energi og lækre ting. Tanken om, at nogen gerne vil hjælpe og gøre noget godt, er helt sikkert vigtig for selvopfattelsen. Når andre – faktisk uden vi har bedt om det – kommer med nogle lækre ting til dagtilbuddet, så føler jeg, at jeg og de andre brugere her er noget værd. Tænk engang, at nogen vil ofre den tid og de penge på at bringe det her til os. Så kan man godt give sig selv en ekstra positiv tanke,“

Anna, bruger af behandlingstilbuddet for spiseforstyrrede, Askovhus.

“For mig er det vigtigt, at det blev gjort i samarbejde med os brugere. Hvis nogen bare kom og sagde, at vi vil helt vildt gerne giver jer alt det her, så ville det være ligesom at komme ind i et showroom. De kan være sindsyge lækre, men de er ikke hjemlige,”

Nanna, bruger af behandlingstilbuddet for spiseforstyrrede, Askovhus.