”RUM FOR RELATIONER OG LÆRING” PÅ MIR SKOLERNE

MIR skolerne er AskovFondens behandlingstilbud for 6-17-årige. Skolerne tilbyder specialundervisning for normalt eller godt begavede elever med udfordringer inden for blandt andet autisme og ADHD. MIR styrker eleverne og hjælper dem til at genfinde lysten til læring, samvær og udvikling, så de kan vende tilbage til og profitere af de almindelige undervisningstilbud.

MIR skolerne drives af AskovFonden og har 4 afdelinger. Afdelingerne er mindre enheder med 15 – 25 elever. MIR skolerne modtager særligt elever fra Gentofte og Værløse Kommuner, men også fra flere andre kommuner.

Potentiale i at skabe nærende rammer for MIR skolernes elever
MIR Skolerne har siden 2003 hjulpet særligt udfordrede børn med stor succes og fantastiske resultater.

Skolerne er imidlertid i dag præget af at være voldsomt nedslidte og budgetterne har ikke levnet overskud til fokus på indretning.

Det manglende fokus på indretning er en åbenlys udfordring for de elever, som MIR-skolen er skabt for. Det er elever, der for størstedelens vedkommende er særligt sensitive og de har det ekstra svært i rammer, der ikke er i balance. Ved at skabe nærende rum, der beroliger nervesystemet, kan vi gøre en stor forskel for MIR skolernes børn.

Projektet er i udviklingsfasen og vi har et stærkt ønske om at finde økonomiske midler i løbet af efteråret 2015 til projektet “RUM FOR RELATIONER OG LÆRING”.