Rum der styrker

Den røde tråd i Askovfondens indsatser er arbejdet med at styrke sårbare mennesker. Askovfondens erfaring er, at der er meget at vinde ved at skabe rum, der opleves trygge, rolige og stimulerende, når man arbejder med sårbare mennesker. Rum, der ikke forstyrrer, men derimod forærer et overskud til at blive hel og stærk. Rum, som man har lyst til at opholde sig i og som styrker selvværdet og relationen til andre.

Stigende fokus i forskningen

Den amerikanske professor i arkitektur, Roger Ulrich dokumenterede i 1984, at udsigt til grønne træer fra hospitalssengen havde positiv betydning for patienter, der var blevet opereret. De havde brug for færre smertestillende piller, sovepiller og beroligende piller. Forskning i stress har vist, at nærværet til naturen har indflydelse på selvværdet og nyere stressforskning viser eksempelvis, at storrumskontorer afleder flere sygedage og flere medarbejdere, der rammes af stress. I regi af Syddanmarks Sundhedsinnovation for Psykiatrien er der udarbejdet en guide, som vejleder i indretningen af kontorer og behandlerrum i forhold til lys, rumstørrelser, farver og meget mere. Guiden er fremkommet på baggrund af forskning og brugerinddragelse, og er endnu et eksempel på, at man i dag har fået øjnene op for, hvordan de fysiske omgivelser påvirker os.

Fokus på ‘rummet’ giver positive resultater

I 2014 satte Helle Øbo og Askovfonden fokus på de fysiske omgivelser i Askovfondens cafe A, i genbrugsbutikken second A og i behandlingshuset Askovhus. Det skete i tæt samarbejde med Rikke Fussing, som har en særlig evne til at skabe rum, som man har lyst til at være i, hvilket stimulerer sanserne, giver ro og nærvær. Rikke arbejder med betydningsskabende elementer i rummet, som akustik, lys, materialesammensætning, farver og komfort:

Indsatsen har vist positive resultater og derfor er der nu et stort ønske om at fortsætte indsatsen i flere af Askovfondens tilbud.

“Når man er sårbar, er et ‘varmt’ miljø et vækstmiljø”, fortæller Helle Øbo, direktør i Askovfonden. Alligevel er det sjældent, at der er tænkt økonomiske midler ind til at gøre indretningen nærende for beboerne. Men når man netop ved, at det gør en stor forskel, mener vi, at det er en tradition, der skal og vil blive ændret”, forklarer Helle Øbo.

Evidens og dokumentation

En del af indsatsen med at forbedre de fysiske rammer, handler også om at skabe evidens herfor på det sociale område. “Der bliver brugt omkring 40 milliarder kr. om året på sociale indsatser i Danmark. Kun ca 10% af dem bliver dokumenteret. Det er vigtigt, at vi har fokus på dokumentation, så vores viden bliver udbredt og andre kan få glæde af det,” siger Helle Øbo.

Brugerinddragelse

I arbejdet med Askovhus, var noget af det, der løftede indsatsen, at Rikke Fussing havde øje for at involvere de mennesker, der benytter Askovfondens tilbud. Man ved fra forskning indenfor hospitalsverdenen, at en patients syn på omgivelserne er anderledes end en, der ikke er indlagt. Derfor er det nødvendigt at skabe en proces, hvor brugerne af Askovfondens tilbud inddrages aktivt. Askovfonden er af den opfattelse, at det skaber bedre resultater, men også at det giver nyttig viden i forhold til evidens og dokumentation.